A. Postanowienia ogólne

1. Jedynym właścicielem i administratorem portalu aukcyjnego jest firma F.M.U. MARTIN Mariusz Krysik zwana dalej Aukcjonerem.
2. Aukcjoner umożliwia zarejestrowanym użytkownikom sprzedaż i zakup maszyn z branży rolniczej i budowlanej.
3. Aukcjoner posiada wszelkie prawa do administrowania przebiegiem aukcji, w tym do odwoływania, weryfikowania i podejmowania ostatecznych decyzji odnośnie sprzedaży licytowanych maszyn.
4. Aukcje mogą być prowadzone z opcją licytacji z ceną minimalną lub bez ceny minimalnej.
5. Cena minimalna to wartość określona przez Sprzedającego, poniżej której nie ma on obowiązku sprzedać licytowanego towaru.
6. Kupujący to firma lub osoba fizyczna  licytująca lub zwyciężająca w danej aukcji jak i każdy potencjalny kupujący.

B. Rejestracja

1. Każda osoba lub firma, która wyrazi chęć udziału w licytacji musi zarejestrować swoje konto poprzez formularz rejestracyjny dostępny na jednej z podstron portalu www.fmu-martin.pl
2. W przypadku rejestracji:
2.1. osoby fizycznej, konieczne jest przesłanie skanu dowodu osobistego do Aukcjonera na adres mailowy: aukcje@fmu-martin.pl.
2.2. firmy lub organizacji, konieczne jest przesłanie aktywnego numeru NIP i wpisu do CEiDG/KRS na adres mailowy: aukcje@fmu-martin.pl.
Aukcjoner zastrzega sobie prawo do przetwarzania otrzymanych dokumentów w celu weryfikacji użytkownika.
3. Każda firma/osoba fizyczna może posiadać wyłącznie jedno konto. Wszelkie dodatkowe zarejestrowane konta będą blokowane wraz z kontami podstawowymi.
4. Proces weryfikacji rejestracji może potrwać do 48 godzin od momentu rejestracji.
5. Użytkownikom podającym nieprawdziwe dane lub wysyłającym do weryfikacji dokumenty, których nie są właścicielami lub dokumenty sfałszowane grozi odpowiedzialność karna.

C. Logowanie użytkowników

1. Logowanie odbywa się poprzez formularz dostępny na jednej z podstron portalu www.fmu-martin.pl
2. Możliwość logowania uzyskuje użytkownik, który zarejestrował i pomyślnie potwierdził swoje konto poprzez e-mail.
3. Możliwość licytowania uzyskuje użytkownik, który przeszedł pomyślnie proces weryfikacji i został dopuszczony do udziału w Aukcji przez Aukcjonera.
4. Aukcjoner zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji użytkownika, który wcześniej rażąco naruszył postanowienia Regulaminu. 

D. Sprzedaż

1. Sprzedawcą jest bezpośrednio Aukcjoner jeśli sprzedaje własny asortyment lub  firma zlecająca Aukcjonerowi sprzedaż towarów. Zakup  w tym wypadku zawsze odbywa się od firmy sprzedającej - F.M.U. MARTIN jest tylko pośrednikiem w transakcji.
2. Aby zgłosić chęć sprzedaży należy wysłać na adres mailowy aukcje@fmu-martin.pl wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ.
3. Wszystkie kwoty zawarte na portalu są kwotami netto niezawierającymi podatku VAT , do których zostanie on doliczony w wysokości określonej obowiązującymi przepisami.
4. Firma zlecająca sprzedaż nie ma obowiązku dostarczania towarów na plac Aukcjonera. Wszelka sprzedaż odbywa się zdalnie, chyba, że orzeczono inaczej. Dane załadunkowe udostępniane są Kupującemu po zaksięgowaniu płatności wraz z fakturą.
5. Wyjątek stanowią maszyny sprzedawane przez Aukcjonera, które dostępne są na jego placu.
6. Przedmioty na aukcjach są sprzedawane w stanie zgodnym z opisem i załączonymi zdjęciami. Kupujący powinien sprawdzić przedmiot podczas odbioru. Za błędy nie odkryte przez kupującego podczas oglądania lub odbioru, Aukcjoner nie ponosi  odpowiedzialności.
7. Wszystkie przedmioty wystawiane na aukcjach są sprzedawane w ​​takim stanie, w jakim są w momencie wystawienia na sprzedaż. Firma sprzedająca lub F.M.U. MARTIN nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia, które pojawiły się po sprzedaży.

E. Kupno

1. Kupującym jest Firma lub osoba fizyczna, która zarejestrowała swoje konto i pomyślnie przeszła proces weryfikacji po czym jej oferta była najwyższą w danej licytacji.
2. Kupno towarów odbywa się poprzez portal www.fmu-martin.pl.
3. Aukcjoner zastrzega sobie prawo do unieważnienia licytacji, jeśli nie osiągnęła ona określonej ceny minimalnej. W takim wypadku Aukcjoner skontaktuje się z Kupującym, którego oferta była najwyższa.
4. Kupujący, którego oferta była najwyższa i osiągnęła cenę minimalną zostaje zwycięzcą licytacji. Wiąże się to z obowiązkiem uiszczenia opłaty za zakupiony towar w ciągu 7 dni roboczych.
5. Każda oferta jest wiążąca i Kupujący składający ofertę jest zobligowany do zapłaty jeśli będzie ona najwyższa.

F. Płatność

1. Płatność realizowana jest na podstawie wystawionej przez Aukcjonera faktury pro-forma.
2. Kupujący na zapłatę pełnej kwoty faktury ma 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zwyciężenia aukcji.
3. Wszystkie kwoty na aukcji są kwotami netto.
4. Aukcjoner obliguje się wysłać końcową fakturę VAT na podany przez Kupującego przy rejestracji adres e-mail w ciągu 3 dni od zaksięgowania płatności. Oryginał faktury Kupujący otrzymuje przy odbiorze towaru.

G. Odbiór

1. Kupujący jest odpowiedzialny za zorganizowanie załadunku i transportu zakupionego towaru. Wszelkie koszty załadunku i transportu są po stronie Kupującego.
2. Aukcjoner nie bierze żadnej odpowiedzialności za załadunek maszyn.
3. Kupujący ma 21 dni kalendarzowych na odbiór zakupionego towaru, liczonych od dnia zwyciężenia w aukcji. Po upływie tego terminu Aukcjoner zastrzega sobie prawo do naliczania opłaty parkingowej w kwocie 200 PLN netto za każdy dzień zwłoki.

H. Gwarancja

1. Na zakupione towary nie jest udzielona żadna gwarancja, chyba, że orzeczono inaczej.

I. Literówki i błędy na stronie

1. Aukcjoner zastrzega sobie prawo do błędów i literówek na stronie internetowej. Ze względu na zmieniające się warunki oświetleniowe jak i ograniczenia technologiczne Aukcjoner nie gwarantuje również, że opublikowane zdjęcia odzwierciedlą faktyczny stan sprzedawanego towaru.

J. Postanowienia końcowe

1. Firma F.M.U. MARTIN ma prawo do odmowy sprzedaży lub zignorowania ofert od niektórych oferentów.
2. Aukcjoner ma także prawo do zdecydowania czy licytacja pozostanie ważna po wystąpieniu problemów technicznych.
3. Aukcjoner nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku  szkód, wtórnych uszkodzeń lub wydatków, które mogą być poniesione przez Kupującego z powodu powyższych błędów lub jeżeli oferta nie została zarejestrowana z powodu problemów technicznych.